Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) ska driva verksamhet som gynnar bygden men som inte konkurrerar med andra befintliga verksamheter.

Ett brett lokalt ägande där all vinst återinvesteras i bygden.

Säkerställa grundläggande service.

Vi skulle gärna vilja veta vilken butik du önskar att vi ska ha, så som sortiment, öppettider mm