Sörbygdens utveckling i Hedekas AB (svb)

Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) ska driva verksamhet som gynnar bygden men som inte konkurrerar med andra befintliga verksamheter. Syftet är att säkerställa grundläggande service.

Grundtanken är ett brett lokalt ägande där all vinst återinvesteras i bygden.

Idag omfattas verksamheten av ägande och uthyrning av fastigheten där den lokala livsmedelsbutiken drivs.

Om butiken

Butiken ICA ToGo Hedekashallen drivs av Mikael Andersson som en satellit till ICA Nära-butiken i Munkedal.

ICA ToGo är ett nytt spännande koncept där butiken är öppen dygnet runt med självbetjäning. I Sörbygden kan du alltså alltid handla när du vill.

Framtid

Då vår idé är att skapa goda förutsättningar för verksamheter i bygden, och inte själva driva dem, är vi intresserade av att komma i kontakt med er som vill driva eller utveckla verksamheter i samarbete med oss.

Intresserad? Kontakta oss på info@sorbygdensutveckling.se