Affärsplan

Affärsidé

Driva verksamhet som gynnar bygden men som inte konkurrerar med andra befintliga verksamheter

Ett brett lokalt ägande där all vinst återinvesteras i bygden

Säkerställa grundläggande service

Strategi

Agera katalysator för andra verksamheter

Säkra upp befintliga fastigheter och verksamheter för att bevara bygdens intresse samt göra livet lättare för invånarna

Att aktivt verka för att främja närproducerade produkter

Köpa tjänster från andra företag i bygden

Utdelning

Som delägare består din ”vinstutdelning” i att Sörbygdens blir en attraktiv bygd att besöka, leva och arbeta i

En levande byggd håller uppe fastighetspriserna

Närhet till service ger vinster för ekonomi och klimat

Övrigt

Politiskt och religiöst oberoende och ett stöd för alla inom bygden som ser möjligheter

Bolaget ska vara en samlad kraft som skapar en attraktiv bygd att besöka, leva och arbeta i