Historik

2022-07-01 Butiken har öppnat!

Den 1 juli invigdes äntligen ICA ToGo Hedekashallen.

2022-02-09 Information och möte

Det har nu gått en tid sedan vi träffades på mötet i Bygdegården, för att ta oss an uppgiften att fylla tomrummet efter att Kent meddelat att han har för avsikt att avveckla affären vid nyår.

Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (SVB) har bildats, och vårt syfte är att skapa och bibehålla förutsättningar för god service i Sörbygden. Och just nu i det akuta skedet – att behålla vår livsmedelsbutik med tillhörande servicefunktioner som paketutlämning och ombudstjänster.

Privatpersoner, företag och föreningar har möjlighet att investera i form av aktier i vårt gemensamma framtidsbolag.
Intresset har varit stort, men vi har ännu inte nått målet på 3 miljoner kronor. Just nu har 178 personer tecknat aktier för totalt cirka 1,7 miljoner.
Fram till den 15 februari går det fortfarande att teckna sig för köp av bygdeaktier, missa inte detta!

Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB har köpt fastigheten där Snabbköparen i Sörbygden AB driver affären. Därefter har fokus varit på hur vi i framtiden säkerställer en livsmedelsaffär, genom att så snart som möjligt hitta en hyresgäst till vår butikslokal.
Från början fanns flera olika spår, däribland att dagens affär (Handlar’n/Axfood) drivs vidare med ny ägare, alternativt att en helt ny rörelse startar upp eller att ICA etablerar sig i Hedekas.

Representanter från bolaget genomförde ett antal studiebesök, bland annat hos ICA-Nära i Sillerud, Värmland, som är en konceptbutik där ICA testat nya landsbygdslösningar.
Efter detta besök stod det klart att en etablering av en ny ICA-butik i Hedekas var otänkbart från ICA’s sida. Däremot tipsades vi om en annan möjlighet, att kontakta Mikael Andersson som driver ICA-Nära i Munkedal. Det fanns visst ett helt nytt koncept hos ICA i form av satellitbutik till en befintlig ICA. Sagt och gjort, kontakten etablerades och den 14 januari gav ICA sitt ok.
Försöken att hitta en helt ny hyresgäst, kopplad till andra grossistkedjor var under tiden resultatlösa.

Beslut fattades att gå vidare med ICAs koncept som innebär att vi får en dygnet-runt öppen affär, som dessutom kommer att vara bemannad vissa tider på vardagar.
Frågor om ICA affären kan Mikael Andersson ICA-Nära Munkedal svara på, 073-505 30 67.

När det gäller andra viktiga servicetjänster i Sörbygden, såsom paketutlämning, kommer detta kommer övertas av Trogens Place, där finns sedan tidigare bland annat Apotekstjänster. Ansökan till Systembolaget för ombud är inskickad, men ännu inte behandlad.
Mer information om detta lämnas av Charlotte Trogen.

Tidigare har vi informerat att vi vill försöka undvika att affären stängs i avvaktan på en ny lösning, och än så länge håller affären öppet.
Då vi nu har en framtida hyresgäst till vår butik står det klart att ett avbrott i verksamheten är oundvikligt. Vissa byggåtgärder måste genomföras och därefter kommer ICA behöva iordningställa lokalerna med inredning och varor.
Kent kommer stänga dagens affär den 31 mars och Mikael har för avsikt att öppna den nya ICA affären den 1 juni.
Under tiden som affären är stängd kommer Trogens Place att försöka bemöta efterfrågan.

Vi passar härmed på att bjuda in till ett informationsmöte på Bygdegården den 6 mars kl. 17:00.
Välkomna!

2022-01-15 Vi har en butikslösning!

Vi har en fantastisk nyhet att berätta!

Framtidens butik i Hedekas kommer att drivas som ICA-butik i samarbete med Micke på ICA Nära Munkedalshallen!

Lösningen är helt unik och Sörbygden kommer högst troligt få den första ICA-butiken i Sverige som drivs som satellit till en befintlig ICA-butik.

Ett nytt spännande koncept där även förlängda öppettider med självbetjäning och andra lösningar som passar in i ett modernt samhälle, finns i planen!

Detta har gjorts möjligt tack vare vårt nystartade utvecklingsbolag, och ni hjältar som engagerat er genom att investera i form av bygdeaktier!

Ni som ännu inte hunnit köpa andelar har på er till 15 februari.

2021-12-05 Informationsmöte

Söndagen den 5 december kl 17:00 är du hjärtligt välkommen till Bygdegården på ett informationsmöte om Sörbygdens utveckling och nyemissionen i Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb)

Missa inte detta tillfälle att vara delaktig i bygdens utveckling!

2021-11-25 Reportage i Bohusläningen

Torsdagen den 25 november 2021 var Bohusläningen på plats i Hedekas och gjorde ett reportage om vårt arbete för att behålla den nedläggningshotade livsmedelsbutiken. Klicka här för att läsa artikeln.