Nyemission

Just nu pågår en nyemission i Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (SVB). Målsättningen är att emissionen ska inbringa ett kapital av 3 miljoner kronor.
Vill du delta i nyemissionen kan du skriva ut teckningssedel nedan, posta eller e-posta den sedan till oss på adressen som finns på blanketten.
Du kan även fylla i blanketten digitalt och skicka direkt på webben.

Mer information finns i dokumenten nedan

Nyemission

Just nu pågår en nyemission i Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) målsättningen är att emissionen ska inbringa ett kapital av 3 miljoner kronor

Köp en aktiepost – Investera i Sörbygden!

Att bilda ett aktiebolag för att utveckla en bygd är något som använts framgångsrikt på fler ställen i Sverige. Fördelarna är att ett bolag kan arbeta på lite annat sätt än en förening, med aktiekapital i grunden så kan bolaget tex ta fastighetslån och kan bedriva kommersiell verksamhet på ett affärsmässigt sätt. Att köpa aktier i Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) är också ett sätt för dig eller ert företag/förening att bidra till Sörbygdens utveckling med kapital istället för ideellt arbete

Att köpa aktier i Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB är ett sätt att:

  • Påverka vad som händer i Sörbygden
  • Stödja finansieringen av inköp och upprustning av nedgångna fastigheter i bygden
  • Utveckla idéer på en kommersiell grund
  • Träffas en gång per år på bolagsstämman tillsammans med andra aktiva inom bygden

Som ny aktieägare kommer du att få ett fint aktiebrev och skyltar som visar att du stöder Sörbygdens framtida utveckling!

Ett aktiebolag med ideellt syfte!

Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB är registrerat som ett sk SVB-bolag (särskilda vinstutdelnings-begränsning) vilket innebär att du som investerare vet att dina pengar kommer bygden till godo och ingen annan

Vi har också en auktoriserad revisor frånHenry Forsberg Revisorer KB i Uddevalla som granskar bolagets verksamhet. Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB  kommer att drivas som ett kommersiellt bolag med de förutsättningar som en marknadsekonomi erbjuder, dock kan andra värden (tex samhällsnytta) prioriteras över vinsten.

Styrelsens uppdrag är och kommer vara helt ideellt

Teckning av aktier i Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) med utnyttjande av teckningsoption

Anmälan om teckning av aktier kan äga rum fram till och med 15 januari 2022 (Teckningstiden förlängd till 15 februari 2022.).Både anmälningssedel och likvid måste vara Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) tillhanda senast den sista teckningsdagen, 2022-01-15 (förlängt tom. 2022-02-15).

Villkor i korthet

Aktier tecknas i aktieposter om        5 st bygdeaktier á 1 000 kr = 5 000 kr

Aktier tecknas i aktieposter om      10 st bygdeaktier á 1 000 kr = 10 000 kr

Aktier tecknas i aktieposter om    100 st bygdeaktier á 1 000 kr = 100 000 kr

Betalning

Betalning ska ske till Sörbygdens Utveckling i Hedekas AV (svb) Likviden sätts in på Bankgiro nr 5762-0114, vid betalning, vänligen ange pers nr alt org nr som referens

Fördelning av aktier

Investerare som har lämnat in och undertecknat Teckningsansökan inom den avsatta tiden kommer att erbjudas aktier enligt styrelsens beslut. Styrelsen är bemyndigad att avbryta del av eller hela emissionen. Om styrelsen beslutar att avbryta emissionen kommer inbetalade medel till fullo att återbetalas. Erhållande av de tecknade aktierna genom utnyttjandet av teckningsoption beräknas ske senast under mars månad 2022

Teckningspris

Teckningskursen är 1 000 kronor per Bygdeaktie

Utdelning

Aktien är berättigad till utdelning från 2023 men bolagets policy är att inte erbjuda någon utdelning av vinsten utan att eventuella överskott återinvesteras i Sörbygden