Om oss

Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb)

Företagets mål är att utveckla Sörbygbygden, på en kommersiell plattform.

De verksamheter som startas och drivs skall vara lönsamma och komma bygden och aktieägarna tillgodo.

Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb) kommer att drivas som ett kommersiellt bolag med de risker och möjligheter som en marknadsekonomi erbjuder, dock kan i vissa fall andra värden prioriteras än att maximera vinsten.

Bolaget är registrerat med begränsningen SVB, vilket betyder särskild vinstutdelningsbegränsing

Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva verksamhet för hållbar utveckling och tillväxt av Sörbygden företrädesvis inom tjänster kring miljöutveckling, kompetensutveckling, kulturutveckling, affärsutveckling och projektutveckling, samt handel och förvaltande av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget skall också fungera som en katalysator och inkubator för lokala eller sociala innovationer och entreprenörer.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Sörbygden Utveckling i Hedekas AB (svb) är idag 242 500 kr och antalet aktier är 2.500 st.

Vad är SVB?
Tanken med denna ”särskilda vinstutdelningsbegränsning” jämfört med vanliga aktiebolag är i huvudsak att bolaget skall bedrivas i ett annat huvudsyfte än att generera vinst ut till sina aktieägare. Några viktiga saker med SVB som finns inskrivet i aktiebolagslagen:

  • SVB begränsningen kan ej tas bort sedan den införts
  • Vinsten är i huvudsak kvar i bolaget, endast en mycket liten del kan delas ut om bolagsstämman godkänner detta
  • Vinster delas inte ut vid likvidation
  • Bolaget kan likvideras vid misskötsel, detta kontrolleras av revisor och beslutas av domstol

Styrelsen

Företagsnamn: Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb)
Organisationsnummer: 559342-4780
Adress: Restad 10, 455 95 Hedekas
Bankgiro: 5762-0114

E-post: info@sorbygdensutveckling.se
Fakturor: faktura@sorbygdensutveckling.se

Redovisningen: Gerd Färjhage/Pettersson , e-post: gerd@sorbygdensutveckling.se
Revisor: Susanna Frimodig Lind, Henry Forsberg Revisorer KB i Uddevalla

Nuvarande Styrelse/VD:
Rolf Berg, Styrelseordförande
Robert Andreasson, Ledamot
Ninnie Granfeldt, Ledamot
Roger Johansson, Ledamot
Lars Olof Lyrdal, Ledamot
Sanna Janerstål, Ledamot
Emil Kristiansson, Ledamot

Monica Malm, Suppleant

Bolaget är inte ett publikt aktiebolag

Vill du har mer information kan du maila info@sorbygdensutveckling.se