Styrelsen

Företagsnamn: Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb)
Organisationsnummer: 559342-4780
Adress: Restad 10, 455 95 Hedekas
Bankgiro: 5762-0114

E-post: info@sorbygdensutveckling.se
Fakturor: faktura@sorbygdensutveckling.se

Redovisningen: Gerd Färjhage/Pettersson , e-post: gerd@sorbygdensutveckling.se
Revisor: Susanna Frimodig Lind, Henry Forsberg Revisorer KB i Uddevalla

Nuvarande Styrelse/VD:
Rolf Berg, Styrelseordförande
Robert Andreasson, Ledamot
Ninnie Granfeldt, Ledamot
Roger Johansson, Ledamot
Lars Olof Lyrdal, Ledamot
Sanna Janerstål, Ledamot
Emil Kristiansson, Ledamot

Monica Malm, Suppleant

Bolaget är inte ett publikt aktiebolag