Styrelsen

Företagsnamn: Sörbygdens Utveckling i Hedekas AB (svb)
Organisationsnummer: 559342-4780
Adress: Restad 10, 455 95 Hedekas
Bankgiro: 5762-0114

E-post: info@sorbygdensutveckling.se
Fakturor: faktura@sorbygdensutveckling.se

Redovisningen: Gerd Färjhage/Pettersson , e-post: gerd@sorbygdensutveckling.se
Revisor: Susanna Frimodig Lind, Henry Forsberg Revisorer KB i Uddevalla

Nuvarande Styrelse/VD:
Lars Olof Lyrdal , Tf Styrelseordförande
Vakant, Ledamot, VD
Roger Johansson, Ledamot
Vakant, Ledamot
Vakant, Ledamot
Vakant, Ledamot
Lena Lyrdal, Tf Suppleant

Bolaget är inte ett publikt aktiebolag